Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΗΕΑ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της Ενώσεως μας επί της οδού Βουκουρεστίου 36, η Εφορευτική Επιτροπή από τους :1) Κατσιμπέρη Δημήτριο 2)  Γκαβασιάδη Νικόλαο, 3) Δουκάκη Μαρία Ελένη, τακτικά μέλη, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των παρακάτω μελών υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Η.Ε.Α. στις 16/4/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνουσα υπό όψιν : α) τις υποβληθείσες υποψηφιότητες β) το Μητρώο μελών της Ε.Π.Η.Ε.Α.

Αποφασίζει

Την ανακήρυξη των κάτωθι υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή :

  1. ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  2. ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  3. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΜΠΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 


Posted on Thursday, April 11, 2019 (Archive on Thursday, April 18, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.