Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

             Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Η.Ε.Α. που πραγματοποιήθηκε με απαρτία επτακοσίων εβδομήντα οχτώ (778) μελών στις 16 Απριλίου 2019 και σε σύνολο 256 ψηφισάντων μελών έχουν ως ακολούθως:

 

ΝΑΙ

 

OΧΙ

1)  α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

202

 

 

33

 

 

 

 

      β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

200

 

 

33

 

 

 

 

2)  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΗΕΑ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2019

 

 

209

 

 

24

3) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α., ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤ’ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΓΔΟΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ .

 

 

 

 

210

 

11

 

 

 

4) ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        Σε σύνολο 256 ψηφισάντων μελών (έγκυρα 237, άκυρα 15 και λευκά 4) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως ακολούθως :

A/A   Επώνυμο                                 Όνομα                   Ψήφους

1       ΓΟΥΡΖΗ                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         121

2       ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ              80

3       ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          142

4       ΜΠΟΥΖΑΣ                               ΧΡΗΣΤΟΣ                73

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής :

1.      ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με 142 ψήφους

2.      ΓΟΥΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ            με 121 ψήφους

Και ως αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:

1.      ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    με 80 ψήφους

2.      ΜΠΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               με 73 ψήφους

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α.

 

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 


Posted on Wednesday, April 17, 2019 (Archive on Wednesday, April 24, 2019)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.