Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
en-USel-GR
 
 
 
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την παρέλευση της 15νθήμερης προθεσμίας ενστάσεων, οριστικοποιείται από 1ης Απριλίου 2021 η εγγραφή στο Μητρώο της Ένωσης των ακολούθων συναδέλφων: 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 Α) ΩΣ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

1

ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

2

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

  Β) ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΥΠΟΣ

1

ΛΕΚΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

2

ΜΟΣΧΟΝΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Τα νέα μέλη, για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα, παρακαλούνται εντός 10 ημερών να αποστείλουν στο email της Ένωσης epiea@otenet.gr , για την εγγραφή τους, τα ακόλουθα

1.      Φωτογραφία ταυτότητας σε jpeg αρχείο, για την έκδοση της ταυτότητας μέλους.

2.      Συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο μέλους (Πατήστε εδώ για την εκτύπωση του).

3.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

4.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Καταθετήριο τραπέζης με το ποσό των 15€, που αφορά στο δικαίωμα εγγραφής και το ποσό των 5€ που αφορά στα εκτυπωτικά έξοδα της ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς                                      Δημήτριος Πίππας

 


Posted on Thursday, April 22, 2021 (Archive on Thursday, April 29, 2021)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Return   

 
 
 
  Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2009 OTE S.A.