Η Ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή.
Ζητούμε την κατανόησή σας.
 
 | 
English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)
 
 
 
Η Ε.Π.Η.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η Ε.Π.Η.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

Α.Π. 1998
Προς
τον Πρόεδρο του ΤΣΠΕΑΘ
κ. Δημήτρη Καπράνο
Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Δ/ντή ΤΣΠΕΑΘ
κ. Ι. Παπαδάκη
ΕΝΤΑΥΘΑ
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2006
Αξιότιμε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ. Φ10053/οικ.10386/89 κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ.Β΄, 628/18-5-2006 καθορίστηκε η αύξηση των συντάξεων μεταξύ άλλων και των συνταξιούχων του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. για το έτος 2006.
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση θα έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι του Ταμείου να λάβουν αύξηση από 1-1-2006 εφάπαξ κατά 50 € μηνιαίως, το οποίο θα υπολογιστεί στα ποσά των συντάξεων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις αυξήσεις 4% που χορηγήθηκαν με την Φ 053/8165/611/11-4-2006 υπουργική απόφαση.
Όπως πληροφορηθήκαμε από μέλη της Ένωσής μας το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. δεν απέδωσε την αύξηση 4% και των 50 € σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, όπως ρητά στην ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται.
Ειδικότερα δεν εδόθη η ανωτέρω αύξηση σε συνταξιούχους που λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και που με τον συμψηφισμό των αυξήσεων 4% και των 50 €, στις συντάξιμες αποδοχές που θα έπρεπε να λαμβάνουν με βάση τα συντάξιμα έτη τους αυτές υπολείπονται της κατώτατης σύνταξης του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.
Η συγκεκριμένη ερμηνεία στερείται νομίμου ερείσματος και έρχεται σε προφανή αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα της ανωτέρω Κ.Υ.Α και για τον λόγο αυτό σας ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε η ανωτέρω αύξηση των 50 €, να καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους του Ταμείου μας. Τα παραπάνω δεν αποτελούν δικούς μας αυθαίρετους ισχυρισμούς αλλά στηρίζονται και στην ρητή διευκρίνιση που μας έδωσε σε σχετικό ερώτημά μας ο Υπουργός Απασχόλησης &Κοινωνικής Προστασίας κ.κ. Σάββας Τσιτουρίδης κατά την συνάντηση που είχε η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. την 1η Αυγούστου 2006.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας θα λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών της και για το λόγο αυτό σας καλεί να εφαρμόσετε την ως άνω Κ.Υ.Α. προς άρση κάθε διακριτικής μεταχείρισης των συνταξιούχων και ταλαιπωρίας αυτών.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς Δημήτρης Πίππας


Posted on Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2006 (Archive on Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2006)
Posted by epieaadmin  Contributed by epieaadmin
Επιστροφή   

 
 
 
  Όροι Χρήσης | Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Copyright 2009 OTE S.A.